ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Projecten_Cromhoffpark_opendata)

adressen met gebruik (lijst) (0)
Projectgrens (1)
Explosieven (uitsnede uit totaalkaart) (2)
Onverdacht (zie pdf) Onverdacht (zie pdf)
Verdacht gebied afwerpmunitie en submunitie Verdacht gebied afwerpmunitie en submunitie
Geluidscontouren (indicatief) (3)
< 43 dB < 43 dB
43 - 48 dB 43 - 48 dB
48 - 53 dB 48 - 53 dB
53 - 58 dB 53 - 58 dB
58 - 63 dB 58 - 63 dB
63 - 68 dB 63 - 68 dB
>68 dB >68 dB
Bijlage II Historisch bodemgebruik Getfertsingel 41.dwg (4)
Gedempte sloot Gedempte sloot
I. Tankenpark Industriestraat 110 I. Tankenpark Industriestraat 110
II. Grondsanering Calamiteit 'Solstar' II. Grondsanering Calamiteit 'Solstar'
III. Bodemsanering inkt/olie spots III. Bodemsanering inkt/olie spots
IV. Deelsanering sloten IV. Deelsanering sloten
Bijlage II Situatietekening met ligging proefsleuven (5)
voormalige bebouwing voormalige bebouwing
Veel asbest verdacht materiaal Veel asbest verdacht materiaal
proefgat/proefsleuf proefgat/proefsleuf
Bijlage revA XVa Kadastrale kaart.dwg (6)
WBB 1, 2 en 3 WBB 1, 2 en 3
Grond met de kwaliteitsklasse wonen Grond met de kwaliteitsklasse wonen
Licht verontreinigde grond met de kwaliteitsklasse industrie Licht verontreinigde grond met de kwaliteitsklasse industrie
Licht verontreinigde grond > Grenswaarde Licht verontreinigde grond > Grenswaarde
Sterk verontreinigde grond >interventiewaarde Sterk verontreinigde grond >interventiewaarde
Bijlage XII Verontreinigingssituatie VOCl grond Getfertsingel 41.dwg (7)
drainageput drainageput
Interventiewaarde contour grond Interventiewaarde contour grond
Bijlage XIII Verontreinigingssituatie VOCl in het grondwater.dwg' (8)
Grondwater S contour Grondwater S contour
Grondwater I contour Grondwater I contour
Bijlage XIV Verontreinigingssituatie MO en PAK in het grondwater.dwg (9)
Grondwater S contour Grondwater S contour
Grondwater I contour Grondwater I contour
As built - Warmtebaan (10)
SV11 aanvoerleiding / vv053_Boorlijn SV11 aanvoerleiding / vv053_Boorlijn
SV15 retourleiding SV15 retourleiding
Historische groene lijnen (11)
Historische groene gebouwen (12)
Klicmelding 3-10-2019 P (13)
B-WE-KL-DATA_HULPSTUK-S B-WE-KL-DATA_HULPSTUK-S
B-WE-KL-ET_LS_HULPSTUK-S B-WE-KL-ET_LS_HULPSTUK-S
B-WE-KL-ET_LS_OV_LICHTMAST-S B-WE-KL-ET_LS_OV_LICHTMAST-S
B-WE-KL-ET_MS_HULPSTUK-S B-WE-KL-ET_MS_HULPSTUK-S
B-WE-KL-GAS_HD_HULPSTUK-S B-WE-KL-GAS_HD_HULPSTUK-S
B-WE-KL-GAS_HULPSTUK-S B-WE-KL-GAS_HULPSTUK-S
B-WE-KL-GAS_LD_HULPSTUK-S B-WE-KL-GAS_LD_HULPSTUK-S
B-WE-KL-WATER-S B-WE-KL-WATER-S
B-WE-KL-WATER_HULPSTUK-S B-WE-KL-WATER_HULPSTUK-S
B-WE-OG-INFO-S B-WE-OG-INFO-S
B-WE-RI-PERSLEIDING_HULPSTUK-S B-WE-RI-PERSLEIDING_HULPSTUK-S
B-WE-RI-VRIJVERVAL_HULPSTUK-S B-WE-RI-VRIJVERVAL_HULPSTUK-S
Klicmelding 3-10-2019 L (14)
B-WE-KL-DATA-G B-WE-KL-DATA-G
B-WE-KL-DATA_DUCT-G B-WE-KL-DATA_DUCT-G
B-WE-KL-DATA_HULPSTUK-S B-WE-KL-DATA_HULPSTUK-S
B-WE-KL-DATA_KABELBED-G B-WE-KL-DATA_KABELBED-G
B-WE-KL-DATA_MANTELBUIS-G B-WE-KL-DATA_MANTELBUIS-G
B-WE-KL-ET_LS-G B-WE-KL-ET_LS-G
B-WE-KL-ET_LS_DUCT-G B-WE-KL-ET_LS_DUCT-G
B-WE-KL-ET_LS_HULPSTUK-S B-WE-KL-ET_LS_HULPSTUK-S
B-WE-KL-ET_LS_KABELBED-G B-WE-KL-ET_LS_KABELBED-G
B-WE-KL-ET_LS_MANTELBUIS-G B-WE-KL-ET_LS_MANTELBUIS-G
B-WE-KL-ET_LS_OV_LICHTMAST-S B-WE-KL-ET_LS_OV_LICHTMAST-S
B-WE-KL-ET_MS-G B-WE-KL-ET_MS-G
B-WE-KL-ET_MS_DUCT-G B-WE-KL-ET_MS_DUCT-G
B-WE-KL-ET_MS_HULPSTUK-S B-WE-KL-ET_MS_HULPSTUK-S
B-WE-KL-ET_MS_KABELBED-G B-WE-KL-ET_MS_KABELBED-G
B-WE-KL-ET_MS_MANTELBUIS-G B-WE-KL-ET_MS_MANTELBUIS-G
B-WE-KL-GAS_HD-G B-WE-KL-GAS_HD-G
B-WE-KL-GAS_HD_DUCT-G B-WE-KL-GAS_HD_DUCT-G
B-WE-KL-GAS_HD_HULPSTUK-S B-WE-KL-GAS_HD_HULPSTUK-S
B-WE-KL-GAS_HD_MANTELBUIS-G B-WE-KL-GAS_HD_MANTELBUIS-G
B-WE-KL-GAS_HULPSTUK-S B-WE-KL-GAS_HULPSTUK-S
B-WE-KL-GAS_LD-G B-WE-KL-GAS_LD-G
B-WE-KL-GAS_LD_DUCT-G B-WE-KL-GAS_LD_DUCT-G
B-WE-KL-GAS_LD_HULPSTUK-S B-WE-KL-GAS_LD_HULPSTUK-S
B-WE-KL-GAS_LD_MANTELBUIS-G B-WE-KL-GAS_LD_MANTELBUIS-G
B-WE-KL-WARMTENET-G B-WE-KL-WARMTENET-G
B-WE-KL-WARMTENET_MANTELBUIS-G B-WE-KL-WARMTENET_MANTELBUIS-G
B-WE-KL-WATER-G B-WE-KL-WATER-G
B-WE-KL-WATER-S B-WE-KL-WATER-S
B-WE-KL-WATER_HULPSTUK-S B-WE-KL-WATER_HULPSTUK-S
B-WE-KL-WATER_MANTELBUIS-G B-WE-KL-WATER_MANTELBUIS-G
B-WE-OG-INFO-G B-WE-OG-INFO-G
B-WE-OG-INFO-S B-WE-OG-INFO-S
B-WE-RI-DRUK-G B-WE-RI-DRUK-G
B-WE-RI-PERSLEIDING_HULPSTUK-S B-WE-RI-PERSLEIDING_HULPSTUK-S
B-WE-RI-VRIJVERVAL-G B-WE-RI-VRIJVERVAL-G
B-WE-RI-VRIJVERVAL_HULPSTUK-S B-WE-RI-VRIJVERVAL_HULPSTUK-S
V-WE-KL-ET_LS-G V-WE-KL-ET_LS-G
V-WE-KL-ET_LS_KABELBED-G V-WE-KL-ET_LS_KABELBED-G
V-WE-KL-ET_MS-G V-WE-KL-ET_MS-G
V-WE-KL-ET_MS_KABELBED-G V-WE-KL-ET_MS_KABELBED-G
V-WE-KL-GAS_HD-G V-WE-KL-GAS_HD-G
V-WE-KL-GAS_LD-G V-WE-KL-GAS_LD-G
V-WE-KL-WATER-G V-WE-KL-WATER-G
V-WE-KL-WATER_MANTELBUIS-G V-WE-KL-WATER_MANTELBUIS-G
Klicmelding 3-10-2019 V (15)
B-WE-KL-DATA-G B-WE-KL-DATA-G
B-WE-KL-DATA_HULPSTUK-S B-WE-KL-DATA_HULPSTUK-S
B-WE-KL-ET_LS-G B-WE-KL-ET_LS-G
B-WE-KL-ET_LS_HULPSTUK-S B-WE-KL-ET_LS_HULPSTUK-S
B-WE-KL-ET_LS_OV_LICHTMAST-S B-WE-KL-ET_LS_OV_LICHTMAST-S
B-WE-KL-ET_MS_HULPSTUK-S B-WE-KL-ET_MS_HULPSTUK-S
B-WE-KL-GAS_HD_HULPSTUK-S B-WE-KL-GAS_HD_HULPSTUK-S
B-WE-KL-GAS_LD_HULPSTUK-S B-WE-KL-GAS_LD_HULPSTUK-S
B-WE-KL-WARMTENET-G B-WE-KL-WARMTENET-G
B-WE-KL-WATER-S B-WE-KL-WATER-S
B-WE-KL-WATER_HULPSTUK-S B-WE-KL-WATER_HULPSTUK-S
B-WE-RI-VRIJVERVAL_HULPSTUK-S B-WE-RI-VRIJVERVAL_HULPSTUK-S
bomen (16)
N2 N2
N4 N4
N6 N6
nog in te meten nog in te meten
bomen kwaliteit (17)
LET OP! LET OP!
goede-redelijke kwaliteit goede-redelijke kwaliteit
slechte kwaliteit slechte kwaliteit
Bedrijveninventarisatie_hindercontouren (18)
waardevolle bomen (19)
vleugelnoot vleugelnoot
aandachtsgebied flora (20)
broekbos broekbos
waardevolle groenstructuur (21)
oude boskern oude boskern
aandachtsgebied fauna (22)
leefgebied vleermuis leefgebied vleermuis
asbestdaken (23)