ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Layer: Geluidscontouren (indicatief) (ID: 3)

Name: Geluidscontouren (indicatief)

Display Field: LAYER

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Uit Icinity is de brondata (gegevens wegen (intensiteiten, wegdekverharding, snelheid), gebouwen) gehaald. Met deze gegevens is vervolgens een Geomilieumodel gemaakt. De contouren zijn slechts indicatief. Als het plan meer concreet is moet de geluidsbelasting opnieuw berekend worden

Definition Expression: N/A

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 10000

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: true

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Generate Renderer   Return Updates