ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Projecten_Cromhoffpark_GW_Ontwatering_pompuit)

Ontwateringsdiepte RHG (m) (0)
< 0 < 0
0 0
0 - 0,1 0 - 0,1
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,2 - 0,3 0,2 - 0,3
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,4 - 0,5 0,4 - 0,5
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
0,9 - 1 0,9 - 1
1 - 1,25 1 - 1,25
1,25 - 1,5 1,25 - 1,5
1,50 - 1,75 1,50 - 1,75
1,75 - 2 1,75 - 2
2 - 2,5 2 - 2,5
2,5 - 3 2,5 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5,5 4 - 5,5